Long An: Mục tiêu 2.000 ha thanh long từ ứng dụng công nghệ cao vào năm 2020

Nông dân HTX Thanh long Long Trì (huyện Châu Thành, Long An) thu hoạch thanh long. 

Tỉnh Long An phấn đấu đến năm 2020 sẽ hình thành vùng trồng thanh long tập trung ứng dụng công nghệ cao với quy mô 2.000 ha tại huyện Châu Thành theo tiêu chuẩn VietGap, GlobalGAp. 

Long An có diện tích trồng cây thanh long lớn nhất khu vực ĐBSCL

 Long An phấn đấu đến năm 2020 sẽ hình thành vùng trồng thanh long tập trung ứng dụng công nghệ cao

Bà con thu hoạch thanh long 


 

 
 

Đề xuất