Long An kỷ niệm 50 năm ngày được phong tặng danh hiệu 8 chữ vàng

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đông đảo nhân dân đã dự lễ.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ tới dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Trọng Đức  –  TTXVN
 
Bí thư tỉnh Ủy Long An Phạm Văn Rạnh đã ôn lại truyền thống vẻ vang của tỉnh và khẳng định kỷ niệm 50 năm ngày tỉnh Long An được phong tặng danh hiệu “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc” là dịp ôn lại và tự hào với truyền thống yêu nước của một vùng đất anh hùng; đồng thời, nhiệm vụ bảo tồn, phát huy và tôn vinh truyền thống là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, của tất cả các cấp, các ngành, của mọi con người, trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, từ năm 1986 đến nay, Long An không ngừng nỗ lực vươn lên đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm đạt 9,05%, vượt kế hoạch đề ra. Riêng 6 tháng đầu năm 2017, tốc độ tăng trưởng đạt 8,81% GDP bình quân đầu người trên 56 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3,57%.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày tỉnh Long Anh được phong tặng danh hiệu ''Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc'' (17/9/1967 - 17/9/2017). Ảnh: Trọng Đức – TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhiệt liệt biểu dương tỉnh Long An đã phát huy truyền thống vẻ vang "Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc", nhất là trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, đã đồng tâm hiệp lực khắc phục khó khăn, đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Kinh tế- xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, an ninh, chính trị được giữ vững và hiện đang phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức khá cao qua nhiều năm, gắn với giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và đảm bảo môi trường.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm hỏi các Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
 
Dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân kêu gọi toàn Đảng bộ và nhân dân tỉnh Long An  tiếp tục phát huy cao độ truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo để hoàn thành mục tiêu của Đảng bộ Long An trong nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra là xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực và sức chiến đấu tổ chức Đảng và đảng viên, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, đổi mới mô hình tăng trưởng...
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các đại biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
 
Chủ tịch Quốc hội đề nghị Long An cần tập trung tốt nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đã đề ra; thực hiện thành công 2 chương trình đột phá "Huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh" và "Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp".

Tỉnh tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nhất là triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về "Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng" gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Trước mắt, tập trung chủ đề năm 2017 là "Phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ"; phải làm cho công tác này trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên hàng ngày, là trách nhiệm cụ thể của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; thực hiện thiết thực, hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh./.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu. Ảnh: Trọng Đức  –  TTXVN
 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Trọng Đức  –  TTXVN
 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa và quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Trọng Đức  –  TTXVN
 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất lần thứ 2 cho tỉnh Long An. Ảnh: Trọng Đức  –  TTXVN


Đề xuất