Long An: Huy động các nguồn lực đầu tư phát triển vùng kinh tế trọng điểm

Để tiếp tục triển khai thực hiện 21 chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đạt mức tốt nhất, Bí thư Tỉnh ủy Long An Phạm Văn Rạnh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Phạm Văn Rạnh yêu cầu các đại biểu tập trung phân tích, làm rõ những tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh thời gian qua. Nguồn: Báo Long An online 
 
Theo đó, toàn tỉnh Long An tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận xã hội, nỗ lực vượt qua khó khăn, quyết tâm phấn đấu thực hiện đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; tiếp tục duy trì, giữ vững, nâng cao chất lượng tăng trưởng ngành nông, lâm, thủy sản.

Tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng đồng bộ phục vụ phát triển công nghiệp, nhất là giao thông, điện, nước gắn với huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm.

Tỉnh Long An tích cực kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển hạ tầng, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm gắn với xây dựng thương hiệu, hàng hóa của tỉnh; tạo chuyển biến tích cực lĩnh vực văn hóa-xã hội; tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp giữ vững, ổn định quốc phòng, an ninh, nội chính.

Tỉnh Long An tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị…
 
Qua gần 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh Long An, đến nay có 19/21 chỉ tiêu thực hiện tốt, dự báo đến năm 2020 sẽ đạt và vượt Nghị quyết. Trong đó kinh tế của tỉnh phát triển khá nhanh, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016-2017 đạt 9,29% (Nghị quyết 9-9,5%); cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng đề ra. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển.
Quang cảnh Hội nghị. Nguồn: Báo Long An online

Chương trình đột phá về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp được các cấp các ngành tập trung thực hiện, từng bước được sự hưởng ứng, đồng thuận của người dân. Sản xuất công nghiệp - xây dựng phát triển khá mạnh, đóng vai trò chủ lực cho sự phát triển của tỉnh.

Thương mại-dịch vụ tiếp tục phát triển ổn định, các siêu thị, trung tâm thương mại, được hình thành và đi vào hoạt động tại các địa bàn trọng điểm; dự án Cảng Quốc tế Long An đã đi vào hoạt động, bước đầu phát huy hiệu quả... Thu ngân sách Nhà nước tăng trưởng khá; chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, từng bước giảm chi thường xuyên, tăng chi cho đầu tư phát triển. Nguồn vốn hoạt động và tốc độ tăng trưởng tín dụng khá cao, bình quân mỗi năm nguồn vốn tăng khoảng 24%, dư nợ tăng 17,2%; nợ xấu được tập trung xử lý, thấp hơn mức bình quân chung của cả nước và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.../.
  Bùi Giang

Đề xuất