Long An đề ra nhiều giải pháp tăng thu ngân sách

Theo ông Cao Văn Tạo, Cục trưởng Cục thuế Long An, ngành thuế được giao dự toán thu ngân sách nội địa năm 2018 là 10.925 tỷ đồng. Trong quý I, tỉnh đã thu được hơn 3.300 tỷ đồng, đạt 29,3% kế hoạch và tăng 109% so với cùng kỳ. Trên cơ sở đánh giá tình thực tế và khả năng thu trong thời gian tiếp theo, ngành thuế đã xây dựng dự toán phấn đấu tăng thu khoảng 750 tỷ so với dự toán, trong đó cấp tỉnh thu thêm khoảng 500 tỷ đồng, cấp huyện thu 250 tỷ đồng.
Cán bộ Cục Thuế tỉnh Long An hướng dẫn chính sách thuế cho người nộp thuế. Ảnh: Báo Long An online
  
Để đạt được mục tiêu trên, ngoài những giải pháp đã đề ra từ đầu năm, ngành thuế Long An sẽ tập trung nâng cao chất lượng công tác phân tích, dự báo một cách chủ động, tích cực. Đồng thời, tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, giải tỏa ách tắc để khai thác tăng thu.

Ngoài ra, thường xuyên theo dõi, xác định cụ thể các nguồn thu tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả; triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp chống thất thu, kéo giảm tỷ lệ nợ đọng thuế xuống dưới 5%...
 
Bên cạnh đó, tăng cường cải cách hành chính, tạo môi trường pháp lý và điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, người nộp thuế thực hiện tốt pháp luật thuế và xem đây là biện pháp hữu hiệu tác động mạnh mẽ đến công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ được giao.
  
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy trong quí I, xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2018.

Theo đó, quý I, việc thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2018 đạt kết quả khá tốt, nhất là trên lĩnh vực kinh tế: năng suất và giá cả của các mặt hàng nông sản nhưng lúa, thanh long, rau màu, thủy sản,… khá cao, nông dân có lợi nhuận khá; giá trị sản xuất công nghiệp là 45.300 tỷ đồng, đạt 21,3% kế hoạch, tăng 16,1% so với cùng kỳ…Các chương trình đột phá, công trình trọng điểm được tập trung thực hiện và đã đạt kết quả bước đầu.
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Phạm Văn Rạnh yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh, nhất là giải quyết vướng mắc giữa nhà đầu tư hạ tầng và các doanh nghiệp thứ cấp. Ảnh: Báo Long An online
  
Nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế, phấn đầu hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đề ra, Bí thư Tỉnh ủy Long An Phạm Văn Rạnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm như: đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Cùng với đó, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh, nhất là giải quyết vướng mắc giữa nhà đầu tư hạ tầng và các doanh nghiệp thứ cấp.
  
Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các ghi nhớ, cam kết hợp tác, xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại; theo dõi, đôn đốc, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư khai thác, phát huy hiệu quả Cảng Quốc tế Long An.../.
 Bùi Giang

Đề xuất