Long An chú trọng tính dự báo và hiệu quả quy hoạch trong phát triển kinh tế

Để thực hiện thắng lợi các các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2018, UBND tỉnh Long An đã đề ra nhiều giải pháp và phân công, giao nhiệm vụ cụ thể đến các sở, ngành, địa phương trong tỉnh; trong đó chú trọng thống kê, dự báo và nâng cao hiệu quả quy hoạch; tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp về cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng đồng bộ, toàn diện, thực chất hơn.
Nhà máy Avery Dennison RBIS Việt Nam tại khu công nghiệp Long Hậu, tỉnh Long An. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN
 
Tỉnh tập trung cải thiện môi trường đầu tư, khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; phát triển hiệu quả văn hóa, xã hội, chăm lo đời sống nhân dân; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu...
 
Ông Nguyễn Văn Được, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết, mục tiêu của tỉnh Long An là phát triển kinh tế nhanh và bền vững, lấy công nghiệp là động lực; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới là nền tảng; phát triển thương mại, dịch vụ gắn với dịch vụ cảng biển, kho vận là đột phá chiến lược.
 
Theo đó, nhiệm vụ đặt ra đối với tỉnh trong thời gian tới cần phải có sự đổi mới mạnh mẽ về tư duy, quản lý quy hoạch chặt chẽ, năng động, sáng tạo trong định ra các cơ chế để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh; phát triển hạ tầng đồng bộ, gắn với cải thiện môi đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo dựng hệ sinh thái khởi nghiệp và quảng bá hình ảnh để thu hút đầu tư; thực hiện có hiệu quả việc cải cách hành chính, chính quyền điện tử, đảm bảo công khai, minh bạch, lấy phục vụ người dân, doanh nghiệp là mục tiêu; phát huy mối liên kết vùng, tiểu vùng; trong đó ưu tiên về kết nối hạ tầng giao thông...
 
Năm 2017, tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Long An đạt nhiều kết quả nổi bật, tốc độ tăng trưởng đạt kế hoạch đề ra là 9,53%; thu ngân sách nhà nước đạt hơn 12.100 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 61 triệu đồng; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng 4,4 tỷ USD (chưa bao gồm xuất khẩu nông sản theo đường tiểu ngạch), kim ngạch nhập khẩu là 3,7 tỷ USD.../.
  Bùi Giang

Đề xuất