Liên hoan văn hóa văn nghệ mô hình mẫu hình làng, bản văn hóa tỉnh Thái Nguyên 2018

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn nghệ thuật tham dự liên hoan.
Ảnh: Quân Trang-TTXVN

Liên hoan văn hóa văn nghệ mô hình mẫu hình làng, bản văn hóa cơ sở tỉnh Thái Nguyên nhằm giới thiệu những nét sinh hoạt văn nghệ dân gian độc đáo gắn bó chặt chẽ với cuộc sống của đồng bào trong lao động sản xuất và xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Liên hoan góp phần bảo tồn giá trị nghệ thuật diễn xướng dân gian, văn hóa dân tộc, lễ hội truyền thống, để các nghệ nhân được giao lưu học hỏi tìm hiểu nét đặc sắc văn hóa các dân tộc, làm phong phú thêm đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bảo các dân tộc anh em, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở”.

 Các tiết mục tham gia liên hoan. Ảnh: Quân Trang-TTXVN

Liên hoan thu hút 9 đoàn văn hóa nghệ thuật quần chúng đến từ 36 mô hình, mẫu hình làng, bản văn hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên với các nội dung trình diễn như: Trình diễn trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc; trình diễn trang phục dân tộc truyền thống; trại văn hóa và chương trình văn nghệ… Liên hoan diễn ra đến hết ngày 9/11.
Quân Trang


Đề xuất