Liên hoan văn hóa – thể thao và phục dựng lễ hội truyền thống của đồng bào Cơ tu

Trình diễn dệt thổ cẩm truyền thống của người Cơ tu tại liên hoan.
Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN

Tại Liên hoan, các vận động viên, nghệ nhân người Cơ Tu tham gia biểu diễn điệu múa truyền thống tung tung – ja já, cồng chiêng; trình diễn ẩm thực truyền thống, trình diễn nghề dệt thổ cẩm; thi bắn nỏ; ký kết nghĩa giữa các làng đồng bào dân tộc Cơ tu để cùng nhau phục dựng văn hóa, lễ hội truyền thống cũng như giúp nhau phát triển kinh tế…


 

 

 

 
Trình diễn các điệu múa truyền thống của người Cơ tu tại liên hoan.
Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN

Ông Arất B’lúi, Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Giang cho biết: Để  bảo tồn, phát triển bản sắc văn hóa độc đáo của người Cơ Tu, công cuộc gìn giữ văn hóa tại các cộng đồng là bước quan trọng nhất. Bên cạnh đó, việc giao lưu, phục dựng các lễ hội truyền thống của dân tộc trong các địa phương có đồng bào Cơ tu sinh sống là một bước tiến để thực hiện việc bảo tồn này. Hy vọng, với Liên hoan này, việc bảo tồn, phục dựng văn hóa của đồng bào Cơ tu sẽ đi vào chiều sâu.

Trình diễn các món ẩm thực của người Cơ tu tại liên hoan.
Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Liên hoan văn hóa – thể thao và phục dựng lễ hội truyền thống người Cơ tu Đà Nẵng – Quảng Nam diễn ra đến ngày 14/4.
 
Nguyễn Sơn 

Đề xuất