Liên hoan “Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông” lần thứ XV

Liên hoan “Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông” được tổ chức lần đầu tiên tại tỉnh An Giang. Mỗi 2 năm một lần, các tỉnh, thành phố trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lại luân phiên tổ chức Liên hoan, với mục đích phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh con người và quê hương các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đến nhân dân cả nước. 

Một tiết mục biểu diễn tại đêm khai mạc liên hoan. 

Trải qua 28 năm, Liên hoan không chỉ là một trong các hoạt động văn hóa tiêu biểu của khu vực mà còn là nơi gặp gỡ giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm và phương pháp tổ chức, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động nghệ thuật quần chúng tại các địa phương. Bên cạnh đó, đây còn là hoạt động thiết thực trong công tác gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, tính đa dạng, đặc trưng của nghệ thuật quần chúng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. 

Liên hoan sẽ kết thúc vào ngày 9/12./. 


Đề xuất