Lịch lấy nước gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2019 - 2020

Nông dân huyện Vị Thủy (Hậu Giang) xuống giống lúa Đông Xuân.
Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Theo đó, tổng cộng có 18 ngày, gồm 3 đợt:

Đợt 1: Từ 0 giờ ngày 20/1 đến 24 giờ ngày 23/1/2020 (4 ngày)

Đợt 2: Từ 0 giờ ngày 5/2 đến 24 giờ ngày 12/2/2020 (8 ngày)

Đợt 3: Từ 0 giờ ngày 19/2 đến 24 giờ ngày 24/2/2020 (6 ngày)

Trong thời gian lấy nước, mực nước tại Trạm Thủy văn Hà Nội được duy trì trong đợt 1 từ 1,6m trở lên, đợt 2 từ 2m trở lên và đợt 3 từ 1,4m trở lên. Lịch lấy nước có thể được điều chỉnh tùy thuộc tình hình thực tế, bảo đảm đủ nước phục vụ gieo cấy và tiết kiệm lượng nước xả từ các hồ chứa thủy điện.

Để việc lấy nước đạt hiệu quả cao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trong khu vực chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty Khai thác công trình thủy lợi và các cơ quan, đơn vị có liên quan của địa phương tổ chức lấy nước sớm, chủ động trữ nước vào các khu trũng và hệ thống kênh mương.

Các địa phương thực hiện nạo vét các cửa lấy nước và hệ thống kênh, lắp đặt trạm bơm dã chiến và tăng cường vận hành để tập trung đưa nước lên ruộng; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền đến tận người dân để nâng cao nhận thức sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương tuyệt đối không phát sinh yêu cầu xả nước từ các hồ chứa thủy điện ngoài 3 đợt lấy nước trên. Các địa phương cần tranh thủ các kỳ triều cường và các nguồn nước sẵn có khác để cấp nước khi điều kiện cho phép.
Bích Hồng

Đề xuất