Lễ vào nhà mới dân tộc Mảng

Trước khi dọn vào nhà mới, chủ nhà làm nghi lễ đuổi tà ma cho ngôi nhà.


Chủ nhân của ngôi nhà mang đồ đạc vật dụng vào nhà mới.


Thành viên trong gia đình sắp xếp nơi ngủ của mình


Bếp được nổi lửa để chuẩn bị cho bữa ăn mừng nhà mới


Thành viên trong gia đình chuẩn bị bữa ăn mừng nhà mới


Thành viên trong gia đình ăn mừng nhà mới


Sau nghi lễ trong nhà, gia chủ có mâm cơm mời hàng xóm và tổ chức nhẩy múa ăn mừng nhà mới

 


Đề xuất