Lễ trả ơn của người Bahnar

Lễ trả ơn chứa đựng giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của người Bahnar

Khi điều kiện kinh tế cho phép, gia đình ông Y Thương và bà Nay Nhoa ở làng Kto, xã Kon Gang, huyện Đắk Đoa (Gia Lai) đã làm lễ "Soi pne công roong lăng" để trả ơn gia đình ông Rưch và bà Klưch Klot đã từng cưu mang, giúp đỡ họ.

Lễ vật gồm có cỗ bàn, quần áo mới, vải vóc và thịt lợn (heo). Người được trả ơn nhận lễ và căn dặn mọi người trong gia đình phải biết quan tâm, giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn, khó khăn.
 
Vợ chồng ông Rưch và bà Klưch Klot ở làng Kto, xã Kon Gang, huyện Đắk Đoa (Gia Lai) là những người được trả ơn

Kết thúc buổi lễ, mọi người cùng ôn lại những kỷ niệm lúc cơ hàn, trao đổi cách thức sản xuất và nhảy múa theo tiếng cồng chiêng. "Soi pne công roong lăng" là một nghi lễ mang đậm tính nhân văn, chứa đựng giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của người Bahnar.
 
Khi điều kiện kinh tế cho phép, người Bahnar tổ chức cỗ bàn, mua sắm lễ vật để làm lễ trả ơn

Y Phương


Đề xuất