Lễ Ting Pêng - Tín ngưỡng độc đáo của người Xê-đăng

Già làng thực hiện nghi lễ Ting Pêng

Lễ được thực hiện tại nhà Rông của làng. Lễ vật hiến tế là trâu, dê, lợn (heo)… Các con vật phải là con đực, khỏe mạnh và hầu hết do các gia đình lo liệu.

Thi bắn lá cây là một trong những hoạt động thu hút đông đảo dân làng tham gia 

Chị em phụ nữ Xê-đăng nấu, nướng thức ăn phục vụ buổi lễ 

Vào ngày lễ, phụ nữ chuẩn bị rau, củi, xoong nồi, ống lồ ô để nấu, nướng thức ăn, đàn ông chuẩn bị dao, nỏ và tên. Trước ngày lễ chính, dàn trống thiêng trong nhà Rông được đánh rộn ràng. Người dân rào kín làng trong hai ngày diễn ra lễ hội. Trâu, dê của làng và các gia đình được đưa vào buộc ở cột để mọi người thực hiện nghi thức bắn. Sau đó, các lễ vật được dâng cúng Yàng và các thần linh.

Nhà Rông là nơi thực hiện Lễ Ting Pêng

Chuẩn bị lễ vật dâng cúng Yàng và các thần linh

Kết thúc buổi lễ, dân làng cùng uống rượu, ăn uống vui vẻ. Sang buổi chiều, đồng bào tổ chức bắn lá cây. Theo quan niệm, nếu ai bắn rụng nhiều lá thì năm mới sẽ có nhiều may mắn.


Đề xuất