Lễ nhảy lửa của người Dao đỏ ở Điện Biên


 
Chuẩn bị bàn thờ trong nghi lễ nhảy lửa. Ảnh: TTXVN
 
Thầy cúng khấn xin phép thần lửa cho các thành viên đã được chọn trước khi nghi thức nhảy lửa được bắt đầu. Ảnh: TTXVN
 

 
Những người được thần lửa đồng ý nhảy lửa có độ tuổi từ 18 - 60. Ảnh: TTXVN
 
Bát than hồng đặt trên ban thờ trong lễ xin thần lửa. Ảnh: TTXVN
 
Trống được làm bằng da sơn dương chỉ được dùng để đánh trong lễ hội nhảy lửa. Ảnh: TTXVN
 

 
Nghi thức nhảy lửa của người Dao. Ảnh: TTXVN

TTXVN


Đề xuất