Lễ mừng lúa mới của người Jrai trên cao nguyên Đắk Lắk

Cộng đồng người Jrai diễn tấu cồng chiêng trong Lễ cúng lúa mới.
Ảnh: Tuấn Anh

Ở phần lễ, già làng làm chủ lễ thực hiện các nghi thức: Cúng hồn lúa tại rẫy, lễ rước hồn lúa về chòi (kho), lễ cúng mừng lúa mới tại chòi (nhập hồn lúa), lễ ăn cơm mới và cúng sức khỏe… Phần hội diễn ra sôi nổi với các hoạt động như: Thổi nhạc cụ dân tộc, đánh trống, diễn tấu cồng chiêng và các điệu múa truyền thống của người Jrai như: Múa “Mừng lúa mới được mùa”, múa xoang: “Mọi người ơi, hòa cùng nhịp xoang Jrai”…

Già làng làm chủ lễ thực hiện các nghi thức cúng lúa mới. Ảnh: Tuấn Anh
 
Ngoài việc cúng thần, cầu mong sức khỏe cho gia đình, người Jrai còn đánh cồng chiêng, vui chơi, ca hát để cùng nhau hưởng thành quả sau quá trình lao động sản xuất ra hạt lúa. Ảnh: Tuấn Anh

Lễ cúng lúa mới không chỉ thể hiện bản sắc văn hóa của người Jrai mà còn đóng vai trò quan trọng trong đời sống tâm linh, tạo thành sợi dây gắn kết cộng đồng người Jrai trên khắp các buôn làng. Việc duy trì Lễ cúng lúa mới sẽ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của người Jrai trong các thế hệ trẻ.
Tuấn Anh

Đề xuất