Lễ kỷ niệm trọng thể 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đọc diễn văn tại Lễ mít tinh.Ảnh: TTXVN.

Khối lực lượng vũ trang tham gia diễu binh kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: TTXVN.


 Người dân TP.Hồ Chí Minh tại Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015). Ảnh: TTXVNĐề xuất