Lễ hội nhảy lửa huyện Bắc Hà 2019

Nhảy lửa là phong tục truyền thống đầu năm mới của đồng bào Dao đỏ Bắc Hà. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Bằng đôi chân trần, các chàng trai Dao đỏ nhảy vào đống than đỏ rực.
Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Bằng đôi chân trần, các chàng trai Dao đỏ nhảy vào đống than đỏ rực. 
Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Bằng đôi chân trần, các chàng trai Dao đỏ nhảy vào đống than đỏ rực. 
Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Quốc Khánh


Đề xuất