Lễ hội Katê là di sản phi vật thể quốc gia

Lễ hội Ka tê của người Chăm.

Trong đó có Lễ hội Katê của đồng bào Chăm Ninh Thuận; Nghệ thuật làm gốm của người Chăm làng Bàu Trúc (TT.Phước Dân, H.Ninh Phước, Ninh Thuận); Lễ hội Nàng Hai của người Tày (xã Tiên Thành, H.Phục Hòa, Cao Bằng); Lễ hội Đền Lảnh Giang (xã Mộc Nam, H.Duy Tiên, Hà Nam); Lễ hội Đền Chiêu Trưng (ở 4 xã: Thạch Bàn và Thạch Hải, H.Thạch Hà, Mai Phụ và Thạch Kim, H.Lộc Hà, Hà Tĩnh); Lễ hội Trò Chiềng (xã Yên Ninh, H.Yên Định, Thanh Hóa); Lễ hát múa ăn mừng dưới cây Bông (Kin Chiêng Boọc Mạy) của người Thái (xã Xuân Phúc, H.Như Thanh, Thanh Hóa).
Theo thanhnienonline.vn
 

Đề xuất