Lễ hội Katê của người Chăm ở Bình Thuận

 Báo  ảnh  Dân tộc và Miền núi trân trọng giới thiệu một số hình ảnh về lễ hội Katê.

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống của đồng bào Chăm

 

Nghệ nhân trình diễn dệt thổ cẩm

Trình diễn nghệ thuật làm đồ gốm

 

Trang phục Nữ thần Pô Sah Inư được rước lên tháp Pô Sah Inư

 Đề xuất