Lễ hội "Con đường thổ cẩm” thu hút 2,000 nghệ nhân, diễn viên tham gia

Đại sứ văn hóa thổ cẩm, Hoa hậu Ngọc Hân (người đứng trên xe) tại lễ hội.
Ảnh: Ngọc Minh - TTXVN

Lễ hội đường phố thu hút hơn 2.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên đến từ 17 tỉnh trong cả nước; các nghệ nhân thuộc 3 nước bạn Lào, Campuchia, Indonesia và đông đảo người dân thị xã Gia Nghĩa. Tại lễ hội, các nghệ nhân đã diễn tấu cồng chiêng, múa hát dân tộc sử dụng những nhạc cụ truyền thống. Các đoàn tham gia lễ hội đã diễu hành với trang phục truyền thống đặc trưng của từng vùng miền.
 
Các đoàn nghệ nhân tham gia lễ hội. Ảnh: Ngọc Minh - TTXVN

Đoàn nghệ nhân người Gia Rai, Ê Đê tại lễ hội. Ảnh: Ngọc Minh - TTXVN

Tiết mục văn nghệ truyền thống tại lễ hội. Ảnh: Ngọc Minh - TTXVN

Các đoàn nghệ nhân quốc tế tại lễ hội. Ảnh: Ngọc Minh - TTXVN

Theo ông Nguyễn Quang Minh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Nông, Phó Trưởng ban Tổ chức: Lễ hội đường phố “Con đường thổ cẩm” là dịp để các nghệ nhân trong, ngoài nước, các vùng, miền, địa phương giao lưu văn hóa, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa của các dân tộc, nghi lễ cổ truyền, các loại hình nghệ thuật truyền thống. Lễ hội cũng là hoạt động nhằm giáo dục, động viên các nghệ nhân, diễn viên, người dân nâng cao ý thức trong việc bảo tồn và phát huy tinh hoa thổ cẩm của các dân tộc, góp phần giữ gìn và phát huy nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Ngọc Minh
 

Đề xuất