Lễ hội Cầu mùa của người Khơ Mú huyện Văn Chấn

Múa Cầu mùa của người Khơ Mú. Ảnh: Đỗ Tuấn Anh 

Múa Cầu mùa của người Khơ Mú. Ảnh: Đỗ Tuấn Anh 
 
Đây là nghi thức của đồng bào Khơ Mú nhằm cầu khấn trời đất, tổ tiên và các thần linh phù hộ cho một năm làm ăn thuận lợi, mùa màng tươi tốt. 
 Nghi lễ cúng tổ tiên phù hộ cho mạnh khỏe, mùa màng bội thu.
Ảnh: Đỗ Tuấn Anh

 
Thóc giống được đựng trong gùi để chuẩn bị cho lễ chọc lỗ, tra hạt.
Ảnh: Đỗ Tuấn Anh 

 
Già làng phát thóc giống cho những người trong bản . Ảnh: Đỗ Tuấn Anh
 
Tiết mục múa cá lượn của người Khơ Mú. Ảnh: Đỗ Tuấn Anh 
 
Nghi thức tạ ơn trâu, bò đã giúp con người cày cấy, mang lại thóc lúa.
Ảnh: Đỗ Tuấn Anh

Đồ lễ để cúng thần lúa, thần màu. Ảnh: Đỗ Tuấn Anh

 Nghi thức chọc lỗ, tra hạt mong cho cây lúa nẩy mầm, cho hạt chắc bông dài . Ảnh: Đỗ Tuấn Anh

 Hình ảnh tượng trưng các vị thần và con vật trong lễ cầu mưa.
Ảnh: Đỗ Tuấn Anh

Hát mừng mẹ lúa về nhà. Ảnh: Đỗ Tuấn Anh

Sau khi thu hoạch đồng bào để lại một cum thóc tại kho ở trên nương.
 Ảnh: Đỗ Tuấn Anh
Đỗ Tuấn Anh

Đề xuất