Lễ đón dâu của người Giáy

Các nghi thức chăng dây hát đối, nghi thức trao lễ vật và vẩy nước hay bôi phẩm hồng lên má… trong lễ đón dâu đã phản ánh sinh động đời sống văn hóa, tinh thần phong phú, sinh động và độc đáo của người Giáy.

Một số hình ảnh của lễ đón dâu:

Đoàn nhà trai xuất phát

Nhà gái mặc trang phục cho cô dâu

Nhà gái chăng dây đón nhà trai để thách hát đối

Nhà trai trao lễ vật cho nhà gái

Trao lễ vật 

Nghi thức bôi phẩm hồng lên má cầu may mắn

Cõng cô dâu về

Uống rượu mừng và nghi thức té nước cầu may

Chú rể mở khăn che mặt cho cô dâu tại nhà trai


Đề xuất