Lễ cưới vàng ở Trung Quốc

Các cụ ông, cụ bà hạnh phúc trong lễ cưới vàng ở Tế Nam. THX/TTXVN

 Cụ ông Guo Mingli (phải), 87 tuổi và cụ bà Wang Wenpei, 83 tuổi hạnh phúc trong lễ cưới vàng ở Tế Nam. THX/TTXVN

Cụ ông Guo Mingli (phải), 87 tuổi cầu hôn cụ bà Wang Wenpei, 83 tuổi trong lễ cưới vàng ở Tế Nam. THX/TTXVN

 


Đề xuất