Lễ cúng "thần rừng" của người Nùng

Đồng bào cắm hương ở gốc cây xung quanh miếu, nơi tổ chức các nghi lễ cúng “Thần rừng

Đồng bào thịt trâuchuẩn bị lễ vật cúng “Thần rừng”
 
Lễ cúng “Thần rừng” được tổ chức vào những ngày đầu năm (tháng 2 hoặc tháng 3 âm lịch) để tưởng nhớ vị thủ lĩnh Hoàng Vần Thùng, người được đồng bào suy tôn là “Thần rừng” vì đã giúp dân làng chống giặc, đem lại cuộc sống bình yên cho các tộc người Nùng.

Thi cắt hoa trang trí

Trẻ em dân tộc Nùng chơi đu quay trong ngày lễ
 
Đồng bào dâng lên “Thần rừng” những lễ vật và cầu chúc một năm mới mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu. Lễ cúng “Thần rừng” đã góp phần nâng cao nhận thức của đồng bào về công tác bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước, được lưu truyền qua nhiều đời


Đề xuất