Lễ công bố mở rộng cơ chế một cửa Quốc gia (giai đoạn 2)

 Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh ấn nút khởi động cơ chế một cửa Quốc gia (giai đoạn 2) Ảnh: Hoàng Hùng- TTXVN

Theo đó, từ tháng 6 đến hết năm 2015, các Bộ này sẽ tiến hành kết nối hệ thống công nghệ thông tin, hoàn tất đánh giá và xác định 38 thủ tục hành chính đưa vào thực hiện, nhằm tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp và nần cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước. 

Đề xuất