Lễ cầu mưa của người Jrai

Dân làng tiến hành nghi lễ dùng tay té nước vào con gà và chàng thanh niên to khoẻ. Ảnh: Như Nguyễn

Già làng làm lễ cầu xin thần linh ban mưa xuống hạ giới.
 Ảnh: Như Nguyễn
 
Sau khi hoàn tất công tác chuẩn bị, già làng đánh trống tập trung mọi người đến nhà Rông để làm lễ khấn thần linh. Tiếp theo, mọi người mang cây nêu và một con gà trống ra bờ suối để làm lễ dựng cây nêu. Tại đây, già làng buộc con gà trống và một thanh niên khỏe mạnh vào cây nêu rồi tiến hành nghi lễ cầu khấn, mong các thần linh ban mưa để dân làng có nước uống, trồng trọt, chăn nuôi...

Lễ vật cúng tế ngoài bờ suối là một con gà trống được cột vào cây nêu. Ảnh: Như Nguyễn

Dân làng mở hội múa hát trong ngày diễn ra lễ cầu mưa.
Ảnh: Như Nguyễn

Kết thúc buổi lễ, mọi người cùng nhau ăn uống cho đến khi mặt trời xuống núi. Lễ hội cầu mưa là nét đẹp văn hóa truyền thống của người Jrai, thể hiện niềm tin mãnh liệt vào trời, đất và ước nguyện về một cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Như Nguyễn

Đề xuất