Lễ cầu mùa của người Ê Đê

Để thực hiện nghi lễ, đồng bào Ê đê chuẩn bị các mô hình, thường được đục, đẽo, ghép từ gỗ, như: kho lúa (ước mong no đủ); khiên, đao (xua đuổi tà ma)... Bên cạnh đó là các dụng cụ sản xuất như: chiếc cào gom cỏ, đôi gậy chọc lỗ, ống đựng thóc giống...
 
Chuẩn bị lễ vật cho lễ cầu mùa

Chủ lễ khấn vái trời đất, cầu cho mưa thuận gió hòa, thóc lúa đầy kho… Sau đó, buôn làng cử một số người thực hiện nghi thức trỉa lúa xung quanh cây cột lễ. Chủ lễ té nước ban phước lành, cầu mưa chống hạn. Kết thúc lễ cúng, đồng bào Ê đê về nhà uống rượu mừng một mùa rẫy mới.

Tái hiện hình ảnh chọc lỗ tra hạt trong lễ cầu mùa

Chung vui bên ché rượu cần

Nghi thức trỉa lúa

Dương GiangĐề xuất