Lễ cầu mưa của người Chăm ở Vân Canh

Từng gia đình có thể làm lễ riêng trên rẫy của mình hoặc cùng nhau góp lễ để cả làng làm chung. 
 
Để chuẩn bị cho lễ cầu mưa, dân làng cùng đóng góp lễ vật

Lễ  diễn  ra  tại  trung  tâm  của  làng. Tất cả người dân trong làng đều phải có mặt. Đại diện cho từng gia đình đến chạm  tay  và  khấn vái  trước  lễ  vật  để được thần linh phù hộ. Lễ vật gồm có: 2 con gà trống, 2 ché rượu, 1 vòng sáp ong, 1 chén gạo… 
 
Theo quan niệm của người Chăm H'roi, đồ lễ và số người làm lễ phải là số lẻ, để thần linh cho một phần nữa là đủ

Đây là dịp để người Chăm tạ ơn trời đất đã ban cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, đời sống no đủ.

Trong nghi thức cúng của người Chăm H'roi, dân làng chọn một người có uy tín mặc trang phục truyền thống, tượng trưng cho Yàng cử xuống nghe lời khấn nguyện và nhận lễ của dân làng

Già làng xin thần linh ban cho dân làng mưa thuận gió hòa, cuộc sống ấm no


 

 

Đề xuất