"Lễ cầu mùa" của đồng bào dân tộc Si La tại Điện Biên

Thầy mo thực hiện lễ cúng. 
 
Đồ cúng  của người Si La gồm có gà và chó. 
 
 Người dân chuẩn bị bàn thờ để thực hiện lễ cúng các thần linh.
 
 Người già đại diện cho cả bản cắm cây "Ta Leo" ở các con đường vào nương, rẫy... để cấm người dân lên nương trong khi đang làm lễ cúng. 

Văn Dũng

Đề xuất