Lễ an cư kiết hạ - nét văn hóa đặc sắc của người Khmer

Các sư sãi cùng bà con Khmer bước vào mùa Nhập hạ
 
Trong 3 tháng Nhập hạ, các chùa Khmer có tập tục đánh trống nhắc nhở bà con biết thời gian ra đồng, lên nương rẫy…, đồng thời giúp sư sãi biết thời gian học đạo, tụng kinh
 
Đồng bào Khmer dâng cặp đèn cầy (nến) để nhà chùa thắp sáng liên tục trong 3 tháng Nhập hạ

Lễ Nhập hạ thường diễn ra trong hai ngày. Ngày Rằm tháng 6 phật tử đem cặp đèn cầy (nến), vải tắm mưa cho các vị sư, dầu lửa, cơm, nước… đến chùa để cúng dường chư tăng, cầu siêu cho người đã khuất, cầu bình an cho gia đình và phum sóc. Ngày thứ hai phật tử đến chùa thỉnh chư tăng an cư, tụng kinh chúc phúc đến phật tử.

Lễ Nhập hạ là dịp để chư tăng trau dồi đạo hạnh, kiến thức
 
Bà con Khmer đến chùa làm lễ cầu nguyện

Trong 3 tháng an cư, chư tăng không được đi khỏi chùa qua đêm, đi đâu, có việc gì cũng phải về nơi an cư trước mặt trời mọc...


Đề xuất