Lắp đặt trạm giám sát nguồn thải tại Formosa

Trạm kiểm định môi trường di động với đầy đủ các thiết bị, máy móc hiện đại, đáp ứng nhu cầu phân tích, kiểm tra các thông số môi trường như nước thải, khí thải, chất thải rắn tại Formosa.
 
Trạm giám sát tự động đặt tại Formosa.
 
Ông Lương Duy Hanh, Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường - Tổng cục Môi trường cho biết, chức năng của máy như một trạm di động thay vì phải lấy mẫu chuyển về Bộ phân tích như trước thì từ nay sẽ có Trạm kiểm định thực hiện ngay ở hiện trường.

“Trạm kiểm định môi trường tự động này đi vào hoạt động sẽ phân tích được tất cả các mẫu chất thải và đưa ra kết quả trực tiếp tại đây thay vì phải đưa về Bộ để kịp thời đưa ra cảnh báo ngay; Thời gian hoạt động trong 3 năm, giám sát online 24/24 các nguồn thải tại Formosa”, ông Hanh chia sẻ.

Được biết, sau khi lắp đặt xong trạm kiểm định môi trường, Bộ TN&MT sẽ tiếp tục cho lắp đặt thêm Trạm kiểm định sinh hóa. Theo đó, khi Trạm đi vào hoạt động thì nguồn nước thải ô nhiễm nhất tại Formosa sẽ được giám sát chặt chẽ.

Hai Trạm kiểm định môi trường di động vào kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc xả nước thải, khí thải và chất thải rắn của Công ty Formosa. Các nguồn thải giám sát: Các Trạm XLNT (sinh hoạt, sinh hóa và công nghiệp); nguồn phát sinh khí thải tại Xưởng luyện cốc, Thiêu kết, Nhà máy nhiệt điện,…Giám sát môi trường xung quanh (nước mặt, nước biển); chất thải rắn, bùn, trầm tích.

Kết quả giám sát sẽ định kỳ hàng ngày được chuyển về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.
 
Trạm kiểm định môi trường di động là Trạm chuyên dụng, có thiết kế đặc biệt được đặt trên xe ô tô chuyên dụng; sử dụng cho mục đích phân tích tại hiện trường các thông số ô nhiễm trong nước thải, khí thải, chất thải rắn,… Bao gồm các thiết bị chính:Hệ thống sắc ký khí: Phân tích các chất chất hữu cơ trong khí thải, nước thải; Thiết bị giải hấp nhiệt dùng để cô đặc mẫu, chiết, lưu và phân tích mẫu chất hữu cơ bay hơi và bán bay hơi; các hệ cất Phenol, Xyanua...
 
 
 

Đề xuất