Lão nông đóng góp hàng trăm triệu đồng xây dựng nông thôn mới

Trong số này có lão nông Lê Văn Đậm (71 tuổi), ngụ ấp Đập Đá, xã Mỹ Phước, huyện Hòn Đất đã nhiều lần đóng góp với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng để làm đường, cầu giao thông nông thôn....
 
: Lão nông Lê Văn Đậm (giữa) góp hàng trăm triệu đồng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn ấp Đập Đá.

 Lão nông Lê Văn Đậm với công việc đồng áng hàng ngày. 

Lão nông Lê Văn Đậm nhiều lần đóng góp với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng để làm đường, cầu giao thông nông thôn....


 

 

Đề xuất