Lào Cai sử dụng hiệu quả nguồn vốn chính sách xã hội

Những năm qua, tỉnh Lào Cai luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã triển khai 14 chương trình ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng nông thôn mới...

Nguồn vốn vay của Ngân hàng chính sách giúp người dân thoát nghèo.
Ảnh: Phạm Cường - TTXVN 

Sau 15 năm, toàn tỉnh có 340.357 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn. Nguồn vốn trên đã tạo việc làm cho hơn 15.300 lao động, giúp cho gần 20 nghìn lượt học sinh, sinh viên vay vốn trang trải chi phí học tập, hơn 90 nghìn lượt hộ thoát nghèo; xây dựng 7.130 căn nhà theo Quyết định 167 và Quyết định 33 của Chính phủ. Hiện, tổng dư nợ cho vay 14 chương trình tín dụng chính sách đạt 2.423 tỷ đồng (với 71.354 hộ vay), tăng 2.260 tỷ đồng so với đầu năm 2003 (163,7 tỷ đồng), tốc độ tăng trưởng bình quân 21%/năm.

Tỉnh Lào Cai đang tiếp tục chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và các phòng giao dịch chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương để triển khai thực hiện hiệu quả nguồn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức nhận ủy thác rà soát, giải ngân vốn kịp thời cho các đối tượng, nhất là những hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn.

Mô hình vay vốn chăn nuôi lợn của một gia đình ở tỉnh Bình Dương 
Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Mục tiêu của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh từ nay đến năm 2020 là giúp 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách khác ở địa phương đủ điều kiện có nhu cầu đều được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ vay vốn; dư nợ tăng trưởng bình quân hằng năm khoảng 10%, phấn đấu dư nợ đạt hơn 3.300 tỷ đồng; góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn hằng năm từ 5% đến 8%, tạo việc làm mới từ 2.000 đến 5.000 lao động.

Theo nhandan.com.vn


Đề xuất