Lào Cai phát triển du lịch cộng đồng

Xuất phát từ 2 xã Bản Hồ và San Sả Hồ (huyện Sa Pa), sau 10 năm triển khai "Đề án phát triển du lịch cộng đồng", đến nay, Lào Cai đã có tổng số 12 tuyến  cùng  gần  300  hộ làm dịch vụ du lịch cộng đồng. Riêng huyện Sa Pa có gần 180 hộ, chiếm gần 70%  số  hộ  làm du  lịch cộng  đồng  của  cả  tỉnh. Du  khách,  đặc  biệt  là du khách nước ngoài khi đến với loại hình du lịch này sẽ cùng sống và sinh hoạt  với  dân  bản,  trực tiếp tham gia lễ hội, học cách  nấu  ăn,  thực  hiện các  công  việc  nhà  nông…Nhờ thường xuyên đón khách đến ăn nghỉ tại nhà  nên  gia  đình  bà Liềng  Thị  Chi,  thôn Tả  Van  Giáy,  xã  Tả Van (huyện Sa Pa) đã có thu nhập từ 60 - 70 triệu đồng/năm từ dịch vụ du lịch cộng đồng.
 
Phát triển du lịch cộng đồng góp phần nâng cao thu nhập cho người dân bản địa


Để  tiếp  tục  phát triển loại hình du lịch này,  Sở  Văn  hóa,  Thể thao  và  Du  lịch  tỉnh Lào  Cai  đã  xây  dựng “Mô hình liên kết 1-1” giữa doanh  nghiệp  và địa  phương.  Theo  đó, mỗi địa phương làm du lịch cộng đồng sẽ đồng hành  với  một  doanh nghiệp cùng chịu trách nhiệm  kêu  gọi  và  thu hút  du  khách,  cùng giữ  gìn  bản  sắc  văn hóa  và  cùng  quản  lý hoạt động du lịch cộng đồng một cách chuyên nghiệp.
 

Du lịch cộng đồng Sa Pa luôn hút khách du lịch trong và ngoài nước

 

Từ mô hình du lịch cộng đồng, du khách có thêm những trải nghiệm cùng đồng bào

 

Hiện nay, tỉnh Lào Cai đã xây dựng được trên 10 điểm du lịch cộng đồng, tập trung chủ yếu ở các huyện Sa Pa và Bắc Hà

 

Du khách nước ngoài đến Sa Pa thường có nhu cầu tới các bản làng và nghỉ dưỡng ngay tại các hộ dân bản địa

 

Lào Cai phát triển du lịch cộng đồng góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc bản địa

 

Sản phẩm thủ công truyền thống của đồng bào làm ra phục vụ khách du lịch

 

Du khách nước ngoàirất thích thú và hài lòng với mô hình du lịch cộng đồng của tỉnh Lào Cai

 

Tham gia du lịch cộng đồng, du khách được sống và sinh hoạt với người dân bản địa

 Đề xuất