Lào Cai: Đường tới trường còn lắm gian nan

Vì phải đi qua chiếc cầu tạm làm bằng tre rất nguy hiểm nên sau giờ học các cô giáo chủ nhiệm phải đưa các em học sinh qua cây cầu này. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Tuy nhiên, đường đi tạm vẫn gây nhiều trở ngại cho việc di chuyển, đặc biệt đây là đường đi học của nhiều học sinh và thầy cô giáo tại 4 điểm trường Séo Trung Hồ Mông và Séo Trung Hồ Dao.
 
Sau giờ học, các cô giáo chủ nhiệm phải đưa các em học sinh qua cây cầu tạm. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Các em học sinh tại điểm trường Séo Trung Hồ Mông trên đường đi học về qua chiếc cầu tạm. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Dường như nó có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Đường đến trường còn lắm gian nan. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Trong giờ học của học sinh lớp ghép 2 và 3. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Trong giờ học của học sinh lớp ghép 2 và 3. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Trong giờ tập viết của học sinh lớp 1 tại điểm trường Séo Trung Hồ Mông.
Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Quốc Khánh
 

Đề xuất