Lào Cai: Công bố phương án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, xã

Bản đồ hành chính tỉnh Lào Cai

Theo điều chỉnh dự kiến được công bố, địa giới hành chính thành phố Lào Cai sẽ mở rộng lên 283,93km2 (trước đó là 229,7km2), dân số là 125 nghìn người, có 17 đơn vị hành chính trực thuộc (gồm 10 phường và bảy xã) với việc sáp nhập xã Cốc San của huyện Bát Xát, 2 thôn của xã Quang Kim, huyện Bát Xát là Kim Thành 1 và Kim Thành 2 cùng 18 thôn của xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng.

Với việc sáp nhập phường Phố Mới và phường Lào Cai lấy tên là phường Lào Cai, theo ông Lê Quang Minh - Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai, địa phương đã giảm được 1 đơn vị hành chính, kèm theo toàn bộ trụ sở, trang thiết bị đội ngũ cán bộ công chức cấp xã, tiết kiệm ngân sách cho Nhà nước, đúng chủ trương của Trung ương Đảng về sắp xếp lại tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế. Việc lựa chọn tên phường sau khi sáp nhập là "phường Lào Cai" - địa bàn cửa khẩu quốc tế, vừa có ý nghĩa lịch sử, vừa có tính đối ngoại, thể hiện là một phường trọng điểm của thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Đề án cũng công bố điều chỉnh địa giới hành chính các phường Cốc Lếu, Kim Tân, Thống Nhất, Xuân Tăng, Bình Minh, Pom Hán và các xã Đồng Tuyển, Quang Kim, Gia Phú. Theo ông Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Sở Nội vụ, việc điều chỉnh này sẽ tạo điều kiện để thành phố Lào Cai thể hiện đúng vai trò là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa-thể dục thể thao, giáo dục, khoa học - kỹ thuật, y tế, du lịch, dịch vụ của tỉnh Lào Cai và của vùng Tây Bắc, hội tụ đủ tiêu chí để công nhận đô thị loại I vào năm 2025.

Đối với huyện Bát Xát, theo phương án được công bố sẽ điều chỉnh địa giới hành chính xã Bản Qua, để mở rộng thị trấn huyện lỵ Bát Xát. Sau khi điều chỉnh, thị trấn Bát Xát trở thành đơn vị hành chính biên giới (phía Bắc giáp Trung Quốc) có tổng diện tích tự nhiên là 15,25 km2, dân số là hơn 6.000 người.

Đối với huyện Bảo Thắng, thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính xã Xuân Giao để mở rộng địa giới hành chính thị trấn công nghiệp Tằng Loỏng. Sau khi điều chỉnh, thị trấn Tằng Loỏng có tổng diện tích là 39,5 km2, dân số là hơn 7.000 người.

Riêng huyện Si Ma Cai sẽ thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính xã Nàn Sán, xã Mản Thẩn để mở rộng và thành lập thị trấn huyện lỵ Si Ma Cai. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, thị trấn Si Ma Cai có tổng diện tích là 18 km2, dân số là hơn 5.000 người.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Dương cho biết, việc điều chỉnh địa giới hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thành phố Lào Cai và các huyện Bát Xát, Bảo Thắng, Si Ma Cai giải quyết các bất cập về địa giới hành chính, tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, nhân hộ khẩu, tinh giản đầu mối hành chính; đảm bảo về khoảng cách giữa khu vực sản xuất của khu công nghiệp với khu hành chính, dân cư...

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Lào Cai, sau khi công bố đề án, các địa phương có liên quan sẽ tổ chức lấy ý kiến nhân dân (ấn định từ 7h30 phút đến 16h 30 phút ngày 19/11/2017) và trình kỳ họp HĐND các cấp thông qua.
Hương Thu 
 

Đề xuất