Lãnh đạo tỉnh dâng hương viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tham dự có ông Huỳnh Minh Chắc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Đinh Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đặng Thế Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Trần Công Chánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, các huyện, thị, thành phố trong tỉnh, đông đảo bà con nhân dân trong và ngoài huyện Long Mỹ.

                              Lanh dao tinh dang huong vieng Chu tich Ho Chi Minh hinh anh 1
                            Quang cảnh buổi lễ dâng hương viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoàng Nguyên

Ôn lại truyền thống hào hùng của Cách mạng Tháng Tám, sự lãnh đạo tài tình và những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam, về thời khắc Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) cách nay 70 năm, ông Lê Hữu Phước, Bí thư Huyện ủy Long Mỹ, nhấn mạnh tinh thần Cách mạng Tháng Tám là bất diệt, trách nhiệm của chúng ta là phải biết vận dụng và phát huy cao độ vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn mới. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, dìu dắt, rèn luyện Đảng ta, Người đã cùng Đảng lãnh đạo nhân dân ta làm nên thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam mà tiêu biểu là Cách mạng Tháng Tám năm 1945 lịch sử. Chính người đã soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập bất hủ khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám và thực hiện Di chúc của Người, 70 năm qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Long Mỹ đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, từng bước trưởng thành, luôn phát huy được truyền thống yêu nước, cách mạng kiên cường của Cách mạng Tháng Tám trong cả hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay...

Đề xuất