Làng văn hóa trên vùng đất Đoan Hùng

Ngọc Tân là một trong những địa phương đầu tiên của huyện Đoan Hùng
triển khai xây dựng mô hình làng văn hóa

  Được sự hưởng ứng tích cực của mọi tầng lớp nhân dân, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở Ngọc Tân đã tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Những năm gần đây, Ngọc Tân luôn đạt danh hiệu Khu dân cư văn hóa tiêu biểu của huyện Đoan Hùng, hơn 90% số hộ trong làng đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Ngọc Tân còn duy trì trên 20 tổ liên gia tự quản, các câu lạc bộ, các tổ sinh hoạt văn hóa, thể thao…

Con em đồng bào Cao Lan ở làng Ngọc Tân được học tập, sinh hoạt
trong những ngôi trường khang trang, đạt chuẩn quốc gia

Xác định nâng cao đời sống người dân là một trong những nhiệm vụ hàng đầu, Ngọc Tân đã triển khai nhiều phong trào thi đua phát triển kinh tế, khuyến khích các hộ gia đình cùng chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi và kỹ thuật trồng trọt. Nhờ vậy, Ngọc Tân đã không còn hộ đói nghèo, số hộ khá giả, hộ giàu tăng cao, đời sống người dân được nâng lên rõ rệt.
Đến với làng Ngọc Tân, nhiều người biết đến gia đình ông Hà Đức Sản với mô hình làm kinh tế giỏi ở địa phương. Với hơn 4 ha đất sản xuất, ông đầu tư trồng keo lai, chè, vải, bưởi, đào ao thả cá, chăn nuôi trâu, bò, gà, vịt, nuôi ong lấy mật…, cho thu nhập bình quân mỗi năm trên 200 triệu đồng.

Ông Hà Đức Sản với một trong những mô hình kinh tế vườn của mình,
hiện đang cho thu nhập ổn định

Không chỉ phát triển cây nông nghiệp, ông Sản còn nuôi 10 thùng ong
lấy mật, mỗi tháng có thể cho mật 3 lần 

Không chỉ tự mình phát triển kinh tế, ông Sản còn tích cực hỗ trợ, giúp đỡ các hộ dân khác trong làng kinh nghiệm phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống. Ông cũng tích cực tuyên truyền, vận động mọi người tham gia xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới xin, tang lễ. Ông chia sẻ: "Gia đình tôi nhiều năm qua được công nhận là Gia đình văn hóa, gia đình tiên tiến nên được bà con tin tưởng bầu làm trưởng khu. Tôi luôn tự ý thức được rằng gia đình mình càng phải gương mẫu hơn nữa, nói đi đôi với làm để bà con noi theo”.

Được chăm sóc trong điều kiện tốt nên đàn vịt 200 con của ông Sản
có thể cho hàng trăm quả trứng mỗi ngày


Từ những kết quả đạt được trong thời gian qua, có thể khẳng định “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở làng  văn hóa Ngọc Tân đã tạo động lực để người dân đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư ngày càng giàu đẹp, văn minh. 
 


Đề xuất