Làng trẻ em SOS Hà Nội: Nuôi dưỡng 225 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Từ khi thành lập đến nay, làng đã có 250 em trưởng thành và ra ngoài lập nghiệp, trong đó 150 em đã xây dựng gia đình riêng, 30% có trình độ đại học và trên đại học, 40% có trình độ Cao đẳng và trung học, số còn lại đều được đào tạo nghề cơ bản, 97% có việc làm ổn định.
 
 Mẹ Khuất Thị Lợi, nhà Hoa Loa Kèn hướng dẫn các con học bài ở nhà. 

Mẹ Khuất Thị Lợi, nhà Hoa Loa Kèn tết tóc cho con gái

 Khu vui chơi dành cho các em nhỏ tại Làng trẻ em SOS Hà Nội. 

 Một góc Làng trẻ em SOS Hà Nội.

Mẹ Khuất Thị Loan, nhà Hoa Lay Ơn hướng dẫn các con gái cách nấu cơm canh tại gia đình.

 

 

Đề xuất