Lạng Sơn mở lớp truyền dạy thực hành nghề thêu, dệt thổ cẩm của người Nùng Phàn SLình

Từ đầu tháng 8 đến đầu tháng 9/2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn phối hợp với UBND xã Hải Yến và Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Cao Lộc mở Lớp truyền dạy thực hành nghề thêu, dệt thổ cẩm của người Nùng Phàn SLình (Nùng Cúm Cọt) tại xã cho 28 học viên nữ với những kỹ thuật dệt vải, dệt thổ cẩm, thực hành thêu các họa tiết trên trang phục truyền thống, khăn đội đầu, túi xách và một số sản phẩm lưu niệm. Lớp truyền dạy nhằm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số gắn với việc liên kết, thúc đẩy hoạt động du lịch của tỉnh, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023.

Lang Son mo lop truyen day thuc hanh nghe theu, det tho cam cua nguoi Nung Phan SLinh hinh anh 1
Lang Son mo lop truyen day thuc hanh nghe theu, det tho cam cua nguoi Nung Phan SLinh hinh anh 2
Lang Son mo lop truyen day thuc hanh nghe theu, det tho cam cua nguoi Nung Phan SLinh hinh anh 3
Lang Son mo lop truyen day thuc hanh nghe theu, det tho cam cua nguoi Nung Phan SLinh hinh anh 4Các học viên nữ người Nùng Phàn SLình của Lớp truyền dạy thực hành dệt vải, dệt thổ cẩm truyền thống. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
Lang Son mo lop truyen day thuc hanh nghe theu, det tho cam cua nguoi Nung Phan SLinh hinh anh 5
Lang Son mo lop truyen day thuc hanh nghe theu, det tho cam cua nguoi Nung Phan SLinh hinh anh 6Các học viên nữ người Nùng Phàn SLình thực hành thêu các họa tiết trên trang phục truyền thống, khăn đội đầu, túi xách và một số sản phẩm lưu niệm. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Anh Tuấn

Tin liên quan

Đặc sắc nghi thức cưới hỏi của đồng bào dân tộc Nùng

Ngày 2/9, tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam ( Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), người Nùng Phàn Slình đến từ huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức tái hiện nghi thức cưới hỏi đặc sắc, giới thiệu những nét đẹp trong lễ cưới, góp phần bảo tồn và giữ gìn vốn văn hóa truyền thống quý báu của cha ông.


Độc đáo nghề chạm bạc dân tộc Nùng ở Hà Giang

Bạc và các trang sức làm từ bạc có vai trò rất quan trọng trong đời sống văn hóa, tinh thần của dân tộc Nùng. Trong quan niệm của người Nùng thì bạc là vật liệu thiêng có thể đuổi tà ma, gió độc, đồng thời là hồn cốt, là tập tục, nếu không đeo bạc, người Nùng không biết nguồn cội, không biết tổ tiên.Đề xuất