Lạng Sơn đẩy mạnh xóa nghèo

Nhờ Chương trình cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, gia đình anh Hoàng Văn Điện ở thôn Phai Đeng, xã Gia Lộc, huyện Chi Lăng đã đẩy mạnh chăm sóc và khai thác hoa hồi, đem lại thu nhập ổn định và thoát nghèo. Ảnh: Kỳ Sơn

Để cải thiện và nâng cao đời sống đồng bào DTTS, bên cạnh những chính sách chung, Lạng Sơn đã triển khai nhiều chính sách đặc thù, cho hiệu quả rõ rệt như: hỗ trợ phát triển sản xuất đối với đồng bào DTTS vùng khó khăn; hỗ trợ phát triển đàn trâu, bò và cải tạo đàn bò; hỗ trợ phát triển trồng cây ăn quả, cây lâm nghiệp; Chương trình giúp đỡ hộ nghèo có địa chỉ... Nhờ vậy, năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh đã giảm 3,3% và 6 tháng đầu năm 2018, tỷ lệ này tiếp tục giảm 1,5%, tương đương 2.700 hộ.

Từ 500 cây hồng, 100 cây vải, năm 2017, gia đình chị Nông Mai Thu ở thôn Lù Thẳm, xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng có thu nhập 60 triệu đồng. Ảnh: Kỳ Sơn
 
Nhờ vốn vay giải quyết việc làm, gia đình anh Ngô Gia Tự ở khu 2, thị trấn Nông Trường, huyện Đình Lập đã khai thác 2 ha rừng thông lấy nhựa, cuộc sống gia đình trở nên ổn định hơn trước. Ảnh: Kỳ Sơn
 
Nhờ vốn vay 50 triệu đồng từ chương trình hỗ trợ hộ sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn, gia đình chị Đặng Thị Ngân ở xã Đình Lập, huyện Đình Lập đầu tư nuôi dê quy mô lớn, mỗi năm bán ra thị trường hàng chục con. Ảnh: Kỳ Sơn

Từ nay đến năm 2020, Lạng Sơn phấn đấu mỗi năm giúp đỡ, hỗ trợ từ 3.000 hộ nghèo trở lên; tích cực vận động các tổ chức, cá nhân nhận giúp đỡ ít nhất 1 - 2 hộ thoát nghèo/năm. Hiện Lạng Sơn có tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân trên 3%/năm.
Kỳ Sơn

Đề xuất