Lạng Sơn đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển sản phẩm chủ lực địa phương

Bà Nguyễn Thị Hà, Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại buổi làm việc. Nguồn ảnh: vtv.vn

Khoa học và công nghệ bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Bà Nguyễn Thị Hà, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn cho biết: Thời gian qua, hoạt động quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ đã bám sát mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và được triển khai một cách đồng bộ. Nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ, nhất là trong nông nghiệp được triển khai, ứng dụng, mang lại hiệu quả và có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn. Các hoạt động hợp tác, nghiên cứu triển khai, thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào thực tiễn góp phần khai thác hiệu quả các tiềm năng lợi thế của tỉnh, các hoạt động hỗ trợ hình thành và phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được quan tâm thực hiện.

Tỉnh cũng ứng dụng khoa học và công nghệ khai thác, phát triển nguồn gen bản địa, phát triển sản phẩm chủ lực có thế mạnh của địa phương... Hầu hết các sản phẩm chủ lực, tiềm năng, đặc trưng như: Hoa hồi, hồng, na, quýt, thạch đen, cao khô, khoai lang, ba kích… đều có đóng góp quan trọng của khoa học và công nghệ từ các khâu giống cây trồng, quy trình canh tác, phòng trừ dịch bệnh, chế biến sau thu hoạch và xây dựng bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa…giúp tăng năng suất, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm. Hiện toàn tỉnh có 16 sản phẩm đặc sản địa phương được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Bên cạnh đó, các nghiên cứu, ứng dụng, kỹ thuật mới trong lĩnh vực y dược như: Mô hình quản lý điều trị tăng huyết áp, đái tháo đường có kiểm soát cho bệnh nhân; Ứng dụng các kỹ thuật đóng đinh nội tủy kín để điều trị gãy 2 xương cẳng chân; kỹ thuật nẹp vít qua cuống để điều trị gãy xương cột sống lưng - thắt lưng; kỹ thuật điều trị thoát vị bẹn… giúp nâng cao chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Bà Nguyễn Thị Hà cho biết: Thời gian tới, Lạng Sơn sẽ xây dựng định hướng hoạt động nghiên cứu, ứng dụng vào các lĩnh vực trọng tâm: Nông, lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao; công nghệ sinh học; bảo tồn nguồn gen; công nghệ bảo quản chế biến sau thu hoạch; Chương trình phát triển kinh tế - xã hội cho từng vùng… Hỗ trợ nghiên cứu mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả; nghiên cứu bảo tồn và phát triển các cây trồng bản địa, nâng cao giá trị cho sản phẩm. Hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Để đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển sản phẩm chủ lực địa phương, tỉnh Lạng Sơn kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ triển khai một số nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội: Nhiệm vụ thuộc Chương trình quỹ gen; Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia; Nhiệm vụ thuộc Chương trình Nông thôn miền núi; Hỗ trợ các nhiệm vụ thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ... Hỗ trợ nâng cao năng lực và hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Hỗ trợ phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm hàng hóa...

Ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển các sản phẩm chủ lực

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh đối với hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Mặc dù kinh phí đầu tư cho khoa học và công nghệ chưa nhiều nhưng tỉnh vẫn quan tâm, đầu tư cho phát triển khoa học và công nghệ, thực hiện thành công nhiều dự án mang lại nhiều kết quả thiết thực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ trưởng nhấn mạnh: Các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh cho thấy, khoa học và công nghệ đã đồng hành và phục vụ phát triển các sản phẩm chủ lực của tỉnh thành hàng hóa như: Vùng sản xuất na (Hữu Lũng, Chi Lăng), hoa hồi, quýt, cây dược liệu... hỗ trợ phục vụ xây dựng nông thôn mới, khoa học và công nghệ xác định cho địa phương các sản phẩm chủ lực, xây dựng quy hoạch, thực hiện các mô hình sản xuất nông lâm nghiệp... Ngoài sử dụng ngân sách địa phương, tỉnh cũng chủ động trong việc thu hút các nguồn lực từ trung ương thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn.

Để đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ, thời gian tới, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh đề nghị lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phối hợp, lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh chủ động tham mưu cho lãnh đạo tỉnh các cơ chế, chính sách, giải pháp cụ thể. Cần xác định hoạt động đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ là trung tâm của hoạt động khoa học và công nghệ; nên xây dựng Nghị quyết chuyên đề về khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và xác định khoa học và công nghệ đồng hành phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; ưu tiên nguồn lực cho khoa học và công nghệ mới đáp ứng yêu cầu phát triển.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh đối với hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Nguồn ảnh: vtv.vn

Bên cạnh đó, đề nghị tỉnh bố trí nguồn vốn đầu tư phát triển chi cho khoa học và công nghệ để triển khai các dự án nâng cao tiềm lực của các tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn...; chú trọng xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phát triển sản phẩm chủ lực, tiếp tục xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (start-up), phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ...; chú trọng triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Chỉ thị 16/CT-TTg về nâng cao năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện có hiệu quả những nội dung của Đề án Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa tại địa phương. Đối với các kiến nghị đề xuất của tỉnh Lạng Sơn. Bộ trưởng Chu Ngọc Anh khẳng định Bộ Khoa học và Công nghệ luôn đồng hành, sẵn sàng hỗ trợ, tham mưu cho các sở, ban, ngành của tỉnh để lồng ghép hoạt động khoa học và công nghệ vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Thưởng cho rằng: Tỉnh hoàn toàn nhất trí với đề xuất của Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng việc xây dựng ngân sách phải đưa ra được sự khác biệt của địa phương để có những định mức phù hợp với từng giai đoạn, tỉnh sẽ điều chỉnh phù hợp. Thời gian qua, đã có nhiều Chương trình, dự án khoa học và công nghệ phát huy hiệu quả, phục vụ thiết thực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, xác định là một tỉnh có nhiều đặc thù, khó khăn nhiều hơn thuận lợi, nên mặc dù lĩnh vực khoa học và công nghệ được Lạng Sơn quan tâm và có chuyển biến nhưng mục tiêu so với yêu cầu đặt ra vẫn còn có khoảng cách, mang tính dàn trải. Đặc biệt, hàm lượng khoa học và công nghệ nói chung thể hiện trên các sản phẩm còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu thúc đẩy khoa học và công nghệ cho phát triển kinh tế - xã hội.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh và Đoàn công tác Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến thăm vùng na, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.
HL
 

Đề xuất