Làng nghề dệt chiếu Long Định

Nhiều hộ dân vẫn giữ phương pháp dệt chiếu thủ công bằng tay.
Ảnh: Nam Thái - TTXVN

Hiện nay, Long Định có 97 hộ sản xuất gồm 417 lao động, trong đó có 266 lao động chuyên nghiệp. Hàng tháng, làng nghề sản xuất và đưa ra thị trường từ 14 – 15 nghìn chiếc chiếu các loại (chiếu bông, chiếu mè, …) với giá từ 100 - 200 nghìn đồng/chiếc, chủ yếu là các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và 1 phần xuất khẩu. Hiện nay, ngoài dệt chiếu bằng máy, một số hộ dân vẫn giữ và duy trì dệt chiếu truyền thống bằng tay, tuy vất vả và hiệu quả không cao, nhưng sản phẩm làm ra đẹp, chắc chắc hơn và cũng tiết kiệm được chi phí.
 
Công đoạn in hình lên chiếu sau khi đã dệt xong. Ảnh: Nam Thái - TTXVN

Bên cạnh việc dệt theo phương pháp thủ công, người dân làng nghề còn sử dụng máy để dệt chiếu. Ảnh: Nam Thái - TTXVN

Công đoạn xe vuốt, cuộn sợi trước khi đem đi dệt. Ảnh: Nam Thái - TTXVN

Công đoạn xe vuốt, cuộn sợi trước khi đem đi dệt. Ảnh: Nam Thái - TTXVN

Công đoạn in hình lên chiếu sau khi đã dệt xong. Ảnh: Nam Thái - TTXVN

Nhiều hộ dân vẫn giữ phương pháp dệt chiếu thủ công bằng tay.
Ảnh: Nam Thái - TTXVN

Nhiều hộ dân vẫn giữ phương pháp dệt chiếu thủ công bằng tay.
Ảnh: Nam Thái - TTXVN

Nam Thái 


 

Đề xuất