Làng nghề chằm áo tơi hơn 300 năm tuổi ở Yên Lạc

Chằm áo tơi cũng là một cách làm kinh tế. Người dân xóm Yên Lạc từ người già đến em nhỏ đều biết chằm áo tơi. Nghề này đã giúp cho người dân tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống. Tuy nhiên, với nhu cầu sử dụng áo tơi ngày càng giảm, người dân nơi đây cũng đang trăn trở tìm cách giữ nghề truyền thống.
 
Ở xóm Yên Lạc, từ người già cho đến trẻ nhỏ đều biết chằm tơi. 

Một chiếc áo tơi đang được hoàn thiện. 

 Ở xóm Yên Lạc, từ người già cho đến trẻ nhỏ đều biết chằm tơi.

 Trẻ em ở xóm Yên Lạc vui đùa bên những chiếc tơi được ông bà chằm cho. 

 

 

Đề xuất