Lâm Đồng triển khai Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết vùng dân tộc thiểu số

Tỉnh Lâm Đồng bắt đầu triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn toàn tỉnh năm 2020. Theo đó, tỉnh Lâm Đồng sẽ duy trì và xây dựng 12 mô hình điểm tuyên truyền thường xuyên tại 10 xã và 2 trường tiểu học tại 12 huyện, thành phố của tỉnh.

Cụ thể, 4 mô hình được tiếp tục duy trì tại xã Đa Quyn (huyện Đức Trọng) và xã Liêng Sron (huyện Đam Rông) cùng các Trường Phổ thông Trung học dân tộc nội trú tỉnh Lâm Đồng, Trường Phổ thông Trung học cơ sở và Phổ thông Trung học huyện Di Linh. 5 mô hình được nhân rộng gồm mô hình tại các xã: Đa Nhim (Lạc Dương), Pró (Đơn Dương), Bảo Thuận (Di Linh), Phước Lộc (Đạ Huoai) và Quốc Oai (Đạ Tẻh).

Năm 2020 sẽ có 3 mô hình tuyên truyền luân phiên được xây dựng mới gồm mô hình tại các xã Lộc Bảo và Lộc Nam (Bảo Lâm), xã Tà Nung (thành phố Đà Lạt). Theo thống kê của chính quyền các địa phương, kể từ năm 2015 đến 2019, tại các địa phương đang triển khai mô hình này có tới 130 trường hợp tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Thực hiện kế hoạch này, tỉnh Lâm Đồng sẽ in sao phim phóng sự “Nỗi buồn nơi buôn, làng” với 2 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Cơ Ho để cấp phát cho 479 thôn có trên 1/3 số hộ là đồng bào dân tộc thiểu số; tái bản 30.000 tờ rơi và 600 sổ tay tuyên truyền cấp phát cho nhân dân và cán bộ làm công tác tuyên truyền…

Để thực hiện Đề án này, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ra Quyết định số 992/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 để ban hành kế hoạch thực hiện. Tỉnh Lâm Đồng cũng đã cấp khoản ngân sách trên 1,6 tỷ đồng để triển khai Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết vùng dân tộc thiểu số. Theo Kế hoạch, các địa phương chỉ đạo cơ quan làm công tác dân tộc khảo sát, thu thập thông tin, tổng hợp số liệu liên quan về tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, gửi báo cáo tới UBND tỉnh và Ủy ban Dân tộc trước ngày 15/12/2020.

Tỉnh Lâm Đồng có dân số gần 1,3 triệu người, trong đó có 43 dân tộc anh em cùng sinh sống, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 30%, gồm các dân tộc gốc Tây Nguyên và một số dân tộc từ các tỉnh miền núi phía Bắc di cư vào. Từ nhiều năm nay, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết chủ yếu xảy ra ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chu Quốc Hùng

Tin liên quan

Đẩy lùi nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở vùng cao Lào Cai

Những tháng đầu năm 2020, tình trạng tảo hôn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số Lào Cai có xu hướng gia tăng trở lại sau thời gian giảm mạnh, chủ yếu diễn ra tại một số địa bàn vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn. Đây là một vấn nạn nhức nhối cần có sự vào cuộc đồng bộ, hiệu quả của cả hệ thống chính trị nhằm đẩy lùi, tiến tới xóa bỏ hủ tục lạc hậu này.Đề xuất