Lâm Đồng: “Thủ phủ” cây giống công nghệ cao

Ưu điểm của công nghệ này là có thể nhân giống quy mô công nghiệp, kể cả những giống cây khó nhân, có thể sản xuất ra những cá thể đồng nhất về mặt di truyền, loại trừ được virus và mầm bệnh từ cây mẹ.
 
 Nhân viên kỹ thuật kiểm tra tốc độ sinh trưởng của các cây con được nuôi trong chai thuỷ tinh

Toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 47 cơ sở sản xuất giống invitro với quy mô 27,24 triệu cây giống/năm, tập trung chủ yếu tại thành phố Đà Lạt.

Tách lấy mẫu cấy đạt chuẩn từ cây mẹ để thực hiện quá trình nhân giống invitro tại Vườn ươm PH (phường 11, Đà Lạt)

Tỉnh Lâm Đồng hiện có 47 cơ sở sản xuất giống invitro với quy mô 27,24 triệu cây giống/năm

Cấy mẫu cây vào các túi chứa dinh dưỡng để nuôi trong môi trường vô trùng tại Công ty Rừng Hoa Đà Lạt. 

Các túi nuôi cấy mô được lưu trữ trong phòng vô trùng với nhiệt độ ổn định, khi đủ ngày sẽ được chuyển ra vườn ươm

Lá Bép (một loại rau rừng đặc sản ở Lâm Đồng) cũng được nhân giống
hàng loạt bằng kỹ thuật nuôi cấy mô

  

Đề xuất