Lâm Đồng thêm một huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Ông Nguyễn Đình Khoát – Phó Chánh Văn Phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng cho biết, huyện Đức Trọng đã nhận được Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 14/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ (do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ký), công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019. Đây là huyện thứ 2 của tỉnh Lâm Đồng đạt được tiêu chí này, sau huyện Đơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015. 

 

Trước khi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Đức Trọng có hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển chưa đồng bộ, kinh tế phát triển chưa cao, sản xuất tiểu thủ công nghiệp còn nhỏ lẻ. Đây là huyện thuần nông, thu nhập người dân còn thấp, bình quân đạt 23 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo cao (chiếm 8,25%).

Qua hơn 9 năm thực hiện, đến tháng 8 năm 2018, huyện Đức Trọng đã có 14/14 xã (100%) được Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện đã thực hiện hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới theo Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo ông Võ Văn Phương, Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng, từ khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, UBND huyện đã có sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, có sự tham gia tích cực của mặt trận và các đoàn thể, sự tham mưu của các cơ quan chuyên môn và sự chủ động thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở các xã đã tạo ra được phong trào phát triển toàn diện trên địa bàn huyện.

Chính vì vậy, đến nay, huyện đã có 14/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới và đang dần hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn tại địa phương. Đặc biệt, chính quyền huyện Đức Trọng đã có những chính sách nhằm nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần cho người dân. Làm sao cho nhận thức của cán bộ, người dân rằng xây dựng nông thôn mới vừa là trách nhiệm, nghĩa vụ và gắn với quyền lợi của mình để chương trình được thành công.

Để tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được, UBND huyện Đức Trọng đã chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy định của tỉnh và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Dự kiến đến 2020, toàn huyện có ít nhất một xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Bên cạnh đó, từng bước triển khai thực hiện các nội dung phấn đấu huyện nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt 59 - 60 triệu đồng/người/năm…
Chu Quốc Hùng
 

Đề xuất