Lâm Đồng: Làm sạch hồ đầu nguồn Đankia – Suối Vàng nhân ngày Môi trường thế giới 5/6

Những túi rác đựng chai lọ thuốc bảo vệ thực vật được phân loại riêng và tập kết tại các bể chứa chuyên dụng do Chi cục bảo vệ thực vật bố trí sẵn. Sau đó các loại rác thải này được xe thu gom và chở đi tiêu huỷ tại nhà máy chuyên dụng ở Đồng Nai hoặc Tiền Giang.
 
 Chai, lọ thuốc bảo vệ thực vật được thu gom và phân loại riêng. 

Thu gom chai, lọ thuốc bảo vệ thực vật xung quanh lòng hồ.

 Đưa rác về điểm tập kết để chờ xử lý. 

 Tập kết rác thải tại bể chứa của Chi cục bảo vệ thực vật Lâm Đồng để mang đi tiêu huỷ. 

Thu gom rác thải nông nghiệp xung quanh lòng hồ Đankia – Suối Vàng. 

 

 

Đề xuất