Lâm Đồng hoàn chỉnh đồ án xây dựng mô hình Làng đô thị xanh đầu tiên của cả nước

Theo ông Đoàn Văn Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Làng đô thị xanh là một mô hình mới đang triển khai thí điểm. Để đồ án quy hoạch đảm bảo tính khả thi, phù hợp với nhiệm vụ và Đề án đã được phê duyệt, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND thành phố Đà Lạt và đơn vị tư vấn tiếp tục rà soát, nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện đồ án quy hoạch.

Cụ thể tại Thông báo số 34/TB-UBND ngày 18/2/2020, UBND tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu các đơn vị tham gia xây dựng đồ án lựa chọn các phương án tối ưu và khả thi của đồ án quy hoạch; tiếp tục nghiên cứu phương thức quản lý hành chính của xã kết hợp với mô hình tự quản của làng. Làng đô thị xanh có mối quan hệ chặt chẽ với các khu dân cư lân cận để cùng khai thác, phát huy hiệu quả kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cũng như đời sống tinh thần nhân dân tại khu vực.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị rà soát, phân tích bổ sung các yếu tố về kiến trúc, phát triển bản sắc văn hóa cộng đồng; đồng thời phân tích sự ảnh hưởng của các dự án, cơ sở dịch vụ du lịch trên địa bàn như: Nông trại Hasfarm, Thác Hang cọp, Nông trại Cầu Đất Farm… để làm rõ tính chất và khả năng liên kết làng đô thị với các khu vực khác; tính toán, bổ sung các hạng mục đầu tư theo đồ án quy hoạch, lộ trình và thứ tự ưu tiên đầu tư từ các nguồn lực trong và ngoài nước, ngân sách nhà nước trung ương và địa phương, xã hội hóa…

Theo Quyết định số 2431/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Đề án thí điểm xây dựng mô hình Làng đô thị xanh tại xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt có quy mô dự kiến đến năm 2030 là 1.500 - 2.500 nhân khẩu; nhân dân tham gia thực hiện và vận hành Đề án theo quy ước, hương ước; chính quyền và hệ thống chính trị của xã quản lý Làng theo quy định của pháp luật.

Theo mô hình “Làng đô thị” với chất lượng sống cao hơn, đồng thời phát triển các giá trị tích cực, truyền thống của mô hình “Làng quê” cùng với hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo tiêu chí “Làng đô thị xanh”. Chỉnh trang các khu vực ở hiện trạng, đề xuất các khu ở mới theo dạng kiến trúc nhà ở biệt lập.

Điểm nổi bật của Làng đô thị xanh là áp dụng các giải pháp công trình xanh và ứng dụng vật liệu xây dựng mới, thân thiện môi trường, từng bước áp dụng lộ trình phù hợp đối với các công trình cải tạo chỉnh trang, tỷ lệ cây xanh hợp lý. Bên cạnh đó, áp dụng mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh 4.0 từng bước hướng đến nông nghiệp hữu cơ. Trước mắt, thôn Đa Lộc - xã Xuân Thọ là khu vực đầu tiên dự kiến lập Đề án Làng đô thị xanh với 185 hộ dân và có 680 nhân khẩu.

Mô hình thí điểm Làng đô thị xanh tại xã Xuân Thọ được xây dựng để làm cơ sở nhân rộng mô hình trên địa bàn thành phố Đà Lạt và các đô thị vệ tinh theo định hướng quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 704/QĐ-TTg ngày 12/5/2014.
 
Chu Quốc Hùng
 

Đề xuất