Lâm Đồng: Giảm 1-1,5% hộ nghèo và cận nghèo trong năm 2023

Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023, tỉnh Lâm Đồng đã đề ra mục tiêu cụ thể giảm từ 1 - 1,5% số hộ nghèo và cận nghèo, tương ứng giảm từ 3.415 đến 5.415 hộ.

Lam Dong: Giam 1-1,5% ho ngheo va can ngheo trong nam 2023 hinh anh 1Đường liên thôn tại xã Đạ Sar huyện Lạc Dương. Ảnh: baolamdong.vn

Theo Kế hoạch số 1215/KH-UBND ngày 22/2/2023, tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu giảm nghèo tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số từ 2,5 đến 3%, tương ứng với 2.014 đến 2.416 hộ; tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Để đạt mục tiêu trên, các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh là thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh phải xác định công tác xóa đói giảm nghèo là nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của các cấp. Từ đó xây dựng chương trình thực hiện phù hợp; triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ xóa đói giảm nghèo của Nhà nước trên địa bàn tỉnh; phối hợp và tạo điều kiện để Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội thực hiện các hoạt động giám sát và phản biện xã hội trong công tác xóa đói giảm nghèo…

UBND các huyện, thành phố trên cơ sở mục tiêu của tỉnh, giao cụ thể chỉ tiêu giảm nghèo và chỉ tiêu tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho từng xã, phường, thị trấn; chỉ đạo và hướng dẫn UBND cấp xã xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023. Trong kế hoạch cần có giải pháp hỗ trợ cụ thể cho hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên thoát nghèo; có các giải pháp và phân công các đơn vị, tổ chức, hội, đoàn thể… trực tiếp giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo khắc phục nguyên nhân nghèo và hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho từng hộ gia đình…

Trong Kế hoạch số 1215/KH-UBND, lãnh đạo UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành về thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025.

Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2022 cho thấy Lâm Đồng hiện còn 6.636 hộ nghèo, chiếm 1,94% số hộ trong toàn tỉnh. Trong đó, có 4.549 hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số. Số hộ cận nghèo toàn tỉnh là 11.601 hộ, trong đó có 6.905 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số. Đam Rông là huyện có nhiều hộ nghèo nhất, với 1.019 hộ, chiếm gần 7% số hộ trong toàn huyện, với 967 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong năm 2022, tỉnh Lâm Đồng đã tập trung phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số với tổng nguồn vốn bố trí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi lên tới 231 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số đã giảm 2%...

Chu Quốc Hùng

Tin liên quan

Du lịch canh nông Lâm Đồng: Cần đơn giản hóa thủ tục và chuyên nghiệp hóa

Năm 2015, UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt Đề án thí điểm xây dựng các mô hình Du lịch canh nông và trở thành địa phương đầu tiên của cả nước thí điểm mô hình kết hợp du lịch với sản xuất nông nghiệp. Qua thời gian thực hiện đến nay đã có hàng chục mô hình Du lịch canh nông đi vào hoạt động, đón khách hiệu quả. Tuy nhiên, qua thời gian thí điểm, tỉnh Lâm Đồng nhận định mô hình này đang gặp phải khá nhiều khó khăn cần tháo gỡ...


Lâm Đồng ổn định đời sống người dân di cư ngoài kế hoạch

Theo thông tin từ các cơ quan chức năng, đến tháng 10/2022, khoảng 2.500 hộ dân với trên 10.000 nhân khẩu di cư ngoài kế hoạch từ các địa phương khác đến tỉnh Lâm Đồng. Để giải quyết tình trạng này, chính quyền tỉnh nỗ lực triển khai các dự án, sớm bố trí nơi ở ổn định cho người dân, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động.Đề xuất