Lâm Đồng điều chỉnh tăng ngân sách hỗ trợ nhà ở cho người nghèo

Trao 150 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công.
Ảnh : lamdongtv.vn

Theo văn bản số 8566/UBND-XD ngày 26/12/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng, mức hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa nhà ở cho người nghèo, người có công với cách mạng từ nguồn ngân sách nhà nước tăng lên gấp 2 lần, trong đó, mức hỗ trợ xây dựng nhà mới tăng từ 5 triệu đồng/căn lên 10 triệu đồng/căn; mức sửa chữa nhà ở tăng từ 2,5 triệu đồng lên 5 triệu đồng/căn. Đồng thời, mức hỗ trợ từ Quỹ Vì người nghèo đối với nhà xây dựng mới giảm từ 25 triệu đồng/căn xuống 20 triệu đồng/căn; sửa chữa từ 12,5 triệu đồng/căn xuống còn 10 triệu đồng/căn cho số lượng hộ nghèo còn lại chưa được hỗ trợ theo đề xuất của Sở Xây dựng và Sở Tài chính.

Đối với các địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn và số căn nhà phải hỗ trợ lớn tại các huyện Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đam Rông, ngân sách tỉnh hỗ trợ 50%, ngân sách huyện hỗ trợ 50% phần định mức tăng thêm nêu trên. Các địa phương kinh tế trung bình nhưng có số lượng nhà phải hỗ trợ lớn như Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lâm, ngân sách tỉnh hỗ trợ 30%, ngân sách huyện hỗ trợ 70% phần định mức tăng thêm. Các địa phương còn lại tự cân đối ngân sách huyện để thực hiện.

Lâm Đồng cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cân đối, điều tiết nguồn kinh phí hỗ trợ từ Quỹ Vì người nghèo cho các địa phương thực hiện hỗ trợ người nghèo về nhà ở. Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính và Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Lâm Đồng đôn đốc, hướng dẫn các địa phương giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Theo kết quả thống kê mới nhất, đến cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng còn 2,91%, giảm 1% so với năm 2017; trong đó, tỷ lệ hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số còn 9,56%. Năm 2018, toàn tỉnh có 3.100 hộ thoát nghèo, trong đó có 1.400 hộ là người dân tộc thiểu số.
Chu Quốc Hùng


Đề xuất